Planificación Jurídica

MRS Assessors es dedica des de l’any 2001, a l’assessorament, el seguiment i la supervisió dels diferents aspectes de l\'activitat empresarial i de les diverses obligacions dels particulars.

Aquests serveis són gestionats pels departaments següents: jurídic, fiscal, tributari, comptable, laboral, immobiliari, d\'assegurances i de gestió.

MRS Assessors és, bàsicament, un equip humà que treballa d\'acord amb el concepte de client integral, és a dir, de la gestió professional a mida del client. Aquesta línia de treball permet establir una relació personalitzada i propera amb el client, i assolir alhora una unitat de criteri i de gestió, mitjançant la coordinació i la col•laboració estreta de tots els departaments.

La dinàmica de l\'actual normativa legal ens obliga a una resposta ràpida, eficaç i, sobretot, acurada. És per això que un tret important del nostre servei és la contínua actualització teòrica i la constant renovació dels recursos tecnològics que tenim a l\'abast.

La nostra tasca es basa en portar a terme una gestió administrativa i comptable de qualitat, actualitzada i acurada, que serveixi a l’empresari per a la presa de decisions del dia a dia i que eviti problemes d’urgència en el futur, com ara: excessiva morositat, pagar més impostos del compte o de manera irregular, conflictivitat laboral, manca de planificació financera, etc. Tanmateix defensem jurídicament als nostres clients davant de l’Administració i dels Tribunals, amb un alt grau d’èxit fins avui. No podem oblidar tampoc l’especialització en Dret Públic, el que comporta que des del despatx s’assessori i defensi jurídicament a algunes Administracions Locals.

Fidels al nostre compromís de modernització i creixement, des del nostre despatx treballem dia a dia per la creació de nous serveis adaptats a les noves necessitades de nostra societat.